Utmärkelser

För att kunna erhålla klubbens:

Förtjänsttecken i GULD skall medlem ha varit verksam i klubbens styrelse i minst tio år samt vara eller har varit aktiv domare och tidigare erhållit klubbens silvermärke.

För förtjänsttecken i SILVER skall medlem ha varit aktiv domare i klubben i minst tio år.

Årets Kompis – Prestation – Nybörjare – Domare är några av de utmärkelser som medlemmar kan få förtjänt efter insatser under året.