Domartillsättning

Kontakt till matchtillsättaren:
Sebastian Lagrell
Telefon: 076-304 15 16
E-post: fotbollsdomare.jfdk@gmail.com

Domartillsättning Och Återbud – För Domarna

Tillsättning av träningmatcher: Tillsättningen kommer att göras löpande under hela försäsongen och samtliga medlemmar måste därför ta ansvar för att ha sin ledighet uppdaterad i FOGIS. Senast 25/1 ska ni har lagt in ledighet för hela februari. Därefter skall ni ha uppdaterad information om era ledigheter åtminstone med två veckors framförhållning.

Träningsmatcherna kommer att tillsättas med klassificeringen som utgångspunkt, men domare som är med i utvecklingsgruppen, eller är föreslagna att gå utbildning, kommer att matchas lite tuffare. Det kan innebära att vissa får döma matcher som är under sin klassificering vid några tillfällen.

Det är också av största vikt att ni som domare regelbundet loggar in i FOGIS och kontrollerar er matchlista!

 

Tillsättning av seriematcher: Tillsättningen kommer ske uppdelat på ett antal listor under säsongen. Dessa kommer anpassas till SvFF:s och SmFF:s serier. Mer information kommer både här, på våra träffar, och via mail då säsongen närmar sig.

Det är också av största vikt att ni som domare regelbundet loggar in i FOGIS och kontrollerar er matchlista!

 

Återbud: Återbudsförfarandet kommer att ändras lite i år jämfört med tidigare år.  Återbud som är ”icke-akuta” (mer än en vecka till match) görs via mail till fotbollsdomare.jfdk@gmail.com och inte per telefon. Akuta återbud görs däremot alltid per telefon och företrädelsevis kvällstid. Vi måste alla ha en förståelse för att vår matchtillsättare många gånger har svårt att svara på frågor om tillsättning under arbetstid, vid denna typ av mindre akuta ärenden är det därför bättre att sända ett mail eller ett sms.

Statistik kommer att föras gällande återbud. Detta då återbudsfrekvens är en faktor vid klassificeringen. Återbud ska inte behöva ske på grund av domarens bristande planering. Du som domare måste kunna planera din tid och måste förstå att dina domaruppdrag är att jämställa med arbete. Det är således inte godtagbart att lämna återbud på grund av en dålig grundplanering.
Domartillsättning – För Föreningarna

Regler för klubbar vid tillsättning av ungdoms- och träningsmatcher

Önskemål om tillsättning ska ske senast sju dagar innan match. Detta för att garantera att domare finns till matchen. Vid kontakt senare än sju dagar innan garanterar inte domareklubben att tillsättning är möjlig. Domareklubben tar ut en administrativ avgift på 100 kr vid tillsättning av ungdomsmatcher.

Vid behov av domare med kortare framförhållning än sju dagar tar domareklubben ut en administrativ avgift på 200 kr för ungdomsmatcher, under förutsättning att ledig domare för uppdraget finns.