Om oss

JFDK

JFDK bildades redan 1932 och är en av Sveriges äldsta och mest framgångsrika domarklubb. JFDK är en kamratförening för fotbollsdomare i Jönköpingsregionen och vi ligger ständigt runt drygt 70 aktiva medlemmar och 40 passiva medlemmar.

Vi är en av tio domarklubbar i Smålands och 108 i Sverige. Vi är medlemmar i Smålands Fotbollsdomarförbund  och Svenska Fotbolldomarförbundet.

För att få döma i vår region måste varje domare gå på en domarutbildning i en eller två dagar beroende på klassificering och man måste även delta på minst tre fortbildningsmöten varje år, samt klara konditionstest och regelprov.

Som medlem i klubben har Du tillträde till alla fortbildningsmöten samt fritt inträde till samtliga matcher i Småland.

Under försäsongen och vid speluppehåll har du även möjlighet att få döma träningsmatcher och Futsalturneringar. I Småland är det fortfarande domarklubbarna som tillsätter domare till träningsmatcher och vissa Futsalturneringar. 

Styrelsen är så sammansatt att det finns en ansvarig för varje del av klubbarbetet. Vilka som är valda av årsmötet att sitta i styrelsen ser ni under fliken ”organisation”. Tanken är att om du har problem eller vill fråga om något har du en kontakt i styrelsen eller din fadder att ringa till.