STYRELSEN

Ordförande

Axel Håkansson

Kassör och Medieansvarig

Gabriel Butros

Utvecklingsansvarig

Abdelmasih Gergess

klassificering- och rekryteringsansvarig

Marios Gergess

Fadderansvarig

Filip Liljegren

Sekreterare

Thomas Bergström

SUPPLEANTER

REkrytering

Melad Ammanoel

Rekrytering

Emran Kadrija

Hedersledamöter

Hedersordförande

Sonny Carlsson

LEDAMÖTER

Leif Grytberg

Stig Ericsson

Mikael Eriksson

Kalle Stawiarski

Claes Helgesson

Thomas Bergström