Fadderverksamhet

Fadderinformation 

Som ny domare i Jönköpings FDK har du en fadder att vända dig till om det är några frågor och funderingar m.m om domarverksamheten i domarklubben.

En fadder är en erfaren domare som har som ansvar att stödja och vägleda de nya domarna i klubben. Faddern fungerar som en mentor och hjälper de nykomna att integreras i domargemenskapen. Faddern delar med sig av sin erfarenhet, ger råd om regeltolkning och matchsituationer, samt bistår med praktiska tips för att underlätta de nya domarnas inlärningsprocess. Genom regelbunden kontakt och närvaro på klubbmöten skapar faddern en trygg och stödjande miljö där de nya domarna kan utvecklas och känna sig välkomna. Faddern spelar således en viktig roll i att främja kompetensutveckling och gemenskap bland domarna i klubben.

FADDERANSVARIG

Filip Liljegren

Har du frågor gällande fadderverksamheten?
Kontakta då Filip.

E-post: jonkopingsfdk@hotmail.se

Fadderinformation 

Vad innebär det att var fadder?

Uppdraget som fadder är ett förtroendeuppdrag och är en möjlighet för dig som fadder att dela med dig av din kompetens till kommande domare. Att vara fadder innebär att hålla kontakten med adepterna under det första året.

Under årsmötet 2021-12-30 bestämdes det att de medlemmar som antar sig uppdraget som fadder får en reducerad medlemsavgift, förutsatt att man uppfyller sina arbetsuppgifter.